Właściwość terytorialna

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W celu wyboru Komornika należy złożyć wniosek powołując się na art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji ( Dz. U. z 2006, Nr 167 poz. 1191).