Licytacje

Wszystkie licytacje nieruchomości zgodnie z art. 955 § 1 KPC zamieszczane są na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej:

www.licytacje.komornik.pl